อยู่ดีมีสุขเราสร้างได้ EP3 : ปรับตัว เปิดใจ ในวัยอิสระ

ช่วง “วัยอิสระ” หรือ วัยเกษียณ คือช่วงเวลาสำคัญแห่งการค้นหาความหมายของชีวิต

ได้เป็นตัวของตัวเอง มีเรื่องราวแปลกใหม่ให้ได้เรียนรู้ และได้พบเจอสังคมใหม่ๆ

หากแต่เราเข้าใจและเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

.

เชิญชวนทุกท่านมา “ปรับตัว เปิดใจ ในวัยอิสระ” ไปกับพญ.นาฏ ฟองสมุทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผู้สูงอายุ ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

ในซีรีส์ชุด อยู่ดีมีสุขเราสร้างได้ กับคุณหมอนาฏ EP3

ซีรีส์ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อความสุขที่วัดไม่ได้ด้วยอายุ

.

ติดตามซีรีส์ อยู่ดีมีสุขเราสร้างได้ กับคุณหมอนาฏ

Facebook: nayaresidence.official

Naya Residence

Youtube: https://bit.ly/3S4nvX2

Website: https://nayaresidence.com

.

#independentliving#nayaresidence#livwell