เรียนรู้อยู่อย่าง(วัย)อิสระ : ทำไมที่พักสำหรับวัยอิสระจึงต้องเช่า

ทำไมที่พักสำหรับวัยอิสระ หรือ ที่พักผู้สูงอายุ (Senior Living) ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบเช่า ไม่ใช่การขายขาด

พญ.นาฏ ฟองสมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผู้สูงอายุ จะมาแบ่งปันข้อมูลและแชร์ข้อดีของ Senior Living

อีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ชีวิตวัยอิสระ ในตอนพิเศษ “เรียนรู้อยู่อย่างวัยอิสระ”

ติดตามซีรีส์ อยู่ดีมีสุขเราสร้างได้ กับคุณหมอนาฏ

Facebook: nayaresidence.official

Naya Residence

Youtube:

Website: https://nayaresidence.com

#independentliving #nayaresidence #livwell