ความปลอดภัยสำหรับวัยที่สูงขึ้น ประสบการณ์จริง จากคุณสุวนิต สมาชิกที่ “นายา เรสซิเดนซ์ บาย ลิฟเวล”

ประสบการณ์จริงจาก “ทันตแพทย์หญิงสุวนิต กาญจนาคม” และสามี

ในวันที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ทำให้คุณสุวนิตตั้งคำถามว่า ถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วคนรักต้องอยู่บ้านคนเดียว จะทำอย่างไร….
จึงทำให้ตัดสินใจขายบ้านและย้ายมาอยู่ที่ “นายา เรสซิเดนซ์ บาย ลิฟเวล”
ความปลอดภัย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับวัยที่สูงขึ้น เมื่อต้องอยู่เพียงลำพัง ที่ นายา เรสซิเดนซ์ มีพยาบาลประจำ 24 ชม. และทีมลิฟเวล ที่พร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน 7 นาที เพื่อลดความเสี่ยงทางร่างกาย หรือการบาดเจ็บรุนแรง
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nWIHJU2ZtNo
 
 
 
 Facebook: nayaresidence.official

https://www.facebook.com/nayaresidence.official

Youtube: https://bit.ly/3S4nvX2

Website: https://nayaresidence.com

.

#independentliving #nayaresidence #livwell