EN Senior Living 101 ที่พักผู้สูงวัยประเภทต่างๆ

.

.

ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงมีโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

แต่ว่าที่พักสำหรับผู้สูงวัย หรือ Senior Living นั้นมีอยู่หลายประเภทซึ่งตอบโจทย์ความต้องการ

และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

.

ประเภทที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย

.

1. Independent Living

ออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัย หรือ “วัยอิสระ” ที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองได้

หรือเรียกว่า Active Aging โดยให้ความสำคัญกับการดูแลป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกาย

เพื่อให้วัยอิสระมีคุณภาพชีวิตที่ดีและแข็งแรงได้นานที่สุด ด้วยบริการด้านสุขภาพ โภชนาการ กิจกรรม

ในสังคมที่รายล้อมด้วยความสุข

.

2. Assisted Living

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการให้ช่วยเหลือดูแลในบางเรื่อง

โดยจะได้รับการบริการที่หลากหลายในการช่วยดูแลกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ

หรือ ADLs (Activity of Daily Life) เช่น อาบน้ำ กินข้าว เปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นต้น

.

3. Nursing Home

สถานที่ดูแลผู้สูงวัยที่มีความเปราะบางด้านร่างกาย ช่วยเหลือตนเองได้ยาก

จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด

ผู้สูงวัยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งจากแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล

นักกายภาพบำบัด และผู้ให้การดูแล (Care Giver)

.

“นายา เรสซิเดนซ์” เป็นที่พักประเภท Independent Living แห่งแรกในไทย

ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุข โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแลป้องกัน

และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้ชีวิตในแบบ Active Aging

ได้ยาวนานมากที่สุด ด้วยบริการด้านสุขภาพรอบด้านจาก LivWell

และสังคมคุณภาพของวัยอิสระที่เต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม และมิตรภาพ

.

“Live a Meaningful Life”

อยู่อย่างสุขใจ อยู่อย่างวัยอิสระ

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร: 063 226 7999

Website: www.nayaresidence.com

LINE: @nayaresidence

https://line.me/R/ti/p/@nayaresidence

.